MATURITA Z MATEMATIKY

Soubor řešených vzorových úloh – algebraické výrazy

Facebooková stránka

Matematika – úvod  >  Maturita z matematiky  >  Soubor řešených vzorových úloh  >  Algebraické výrazy

SOUBOR ŘEŠENÝCH VZOROVÝCH ÚLOH

Zadání na stránkách Nová maturita

Algebraické výrazy

 • 1. # Řešení první úlohy
 • 2. # Řešení druhé úlohy

  Umocněno podle vzorce (A - B)2 = A2 - 2AB +B2.

 • 3. # Řešení třetí úlohy


  Řešení třetí úlohy


  Řešení třetí úlohy
 • 4. # Řešení čtvrté úlohy  Řešení čtvrté úlohy
 • 5. # Řešení páté úlohy
 • 6. # Řešení šesté úlohy
 • 7. # Řešení sedmé úlohy
 • 8. # Řešení osmé úlohy
 • 9. # Řešení deváté úlohy
 • 10. # Řešení desáté úlohy
 • 11. # Řešení jedenácté úlohy
 • 12. # Řešení dvanácté úlohy
 • 13. #

  13.1  Pokud x = -1, tak ve jmenovateli prvního výrazu dostaneme 0. Výraz tak nemá smysl. Správná odpověď je NE.

  13.2  Pokud x = 1, tak ve jmenovateli druh0ho výrazu 0 nedostaneme. Výraz tak má smysl. Správná odpověď je ANO.

  13.3  x2 + x je společný jmenovatel. Je to xnásobek jmenovatele prvního výrazu a 1násobek jmenovatele druhého výrazu. Správná odpověď je ANO.

  13.4 


  Řešení třinácté úlohy

  Vzhledem k zadání (pro kladné hodnoty x) má výraz vždy smyl. Správná odpověď je tedy ANO.

 • 14. # Řešení čtrnácté úlohy

  Správná odpověď je D.

 • 15. # Řešení patnácté úlohy

  Správná odpověď je C.

 • 16. #

  x2 - x + 2 ≠ 0

  Řešeníme rovnici x2 - x + 2 = 0
  D = b2 - 4ac = 1 - 8 = -7
  D < 0 ⇒ rovnice nemá v oboru reálných čísel řešení ⇒ ve jmenovateli výrazu nikdy nebude 0 ⇒ výraz je definován pro všechna reálná čísla

  Správná odpověď je E.

 
 

Nahoru ↑

TOPlist