MATURITA Z MATEMATIKY

Cvičné příklady k maturitě

Facebooková stránka

Matematika – úvod  >  Maturita z matematiky  >  Cvičné příklady k maturitě

TYPOVÉ ÚLOHY

 

Úlohy na zlomky

 1. Kolotoč se za b sekund otočí pkrát. Kolikrát se otočí za minutu? Zobrazit/skrýt řešení

  Za sekundu se otočí kolotoč (p/b)krát. Za minutu pak 60krát více:

  příklad na maturitu - řešení
 2. Jedno ozubené kolečko má 40 zubů. Druhé ozubené kolečko má o 20 zubů více. Kolečka do sebe zapadají a otáčejí se. Kolikrát se otočí kolečko se 40 zuby, pokud se kolečko s 60 zuby otočí 5krát? Zobrazit/skrýt řešení

  Pokud do sebe kolečka zapadají, menší kolečko se otočí víckrát, protože bod na jeho obvodu musí urazit stejnou dráhu, jako bod na obvodu většího kolečka. A jelikož menšího kolečko má obvod kratší, musí udělat při stejné dráze více otáček. Platí nepřímá úměra:

  příklad na maturitu - řešení

  Menší kolečko se otočí 7,5krát.

 3. Jaké číslo je potřeba dosadit za a, aby zlomek a/5 měl hodnotu 0,5? Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 4. Ve středu má 2. C ve škole 6 vyučovacích hodin. Vyjádřete zlomkem, jak velká část dne to je.
  (Vyučovací hodina má 45 minut, přestávky nepočítáme. Den má 24 hodin.) Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
Doporučujeme obchod s učebnicemi - UcebniceMapy.cz

Spolehlivý obchod s největším výběrem učebnic pro základní a střední školy.

Procenta

 1. Z 250 ml 98% etanolu máme připravit 2% roztok etanolu. Kolik ho bude? Kolik litrů vody musíme dodat?

  Zobrazit/skrýt řešení

  2% roztok bude více zředěný, bude ho tedy více. A to přesně 49krát více (98 : 2).
  (49 ∙ 0,250) l = 12,25 l.
  Roztoku bude 12,25 litru. Musíme dodat 12 litrů vody.

 2. Hodinky stály 17.000 Kč. Byly zlevněny o 17 %. Poté byly zdraženy o 17 %. Kolik stojí nyní?
  Výslednou částku zaokrouhlete na celé koruny.

  Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

  Hodinky nyní stojí 16.509 Kč..

 3. O kolik procent se zvětší objem válce, jestliže jeho poloměr se zvětší o 10 % a jeho výška o 20 %?

  Zobrazit/skrýt řešení

  Poloměr vzroste na 110 % a výška na 120 % původní hodnoty.

  příklad na maturitu - řešení

  Objem vzroste na 1,452 původní hodnoty objemu — tedy na 145,2 %.
  Objem se zvětší o 45,2 %.

 4. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 5. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 6. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 7. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

Úpravy výrazů

 1. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

  Podmínky: x ≠ −1; 0; 2 (Je vidět z prvního výrazu na druhém řádku.)

 2. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

  Podmínky: x ≠ −1; 1

 3. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
Doporučujeme obchod s učebnicemi - UcebniceMapy.cz

Spolehlivý obchod s největším výběrem učebnic pro základní a střední školy.

Lineární rovnice

 1. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

Kvadratické rovnice

 1. Určete hodnotu parametru a (element R), aby rovnice měla dvojnásobný kořen.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Kvadratická rovnice má dvojnásobný kořen, pokud se její diskriminant rovná nule.

  příklad na maturitu - řešení

Exponenciální rovnice

 1. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

  Jelikož jsme udělali neekvivalentní úpravu — umocňování, musíme udělat zkoušku.

  příklad na maturitu - řešení

  Podmínky:

  příklad na maturitu - řešení

  Tu náš výsledek splňuje, tudíž je platný.

 2. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

Převody jednotek

 1. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Milimetr je miliontina kilometru (kilometr je milion milimetrů).

  příklad na maturitu - řešení
 2. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Milimetr je setina decimetru.

  příklad na maturitu - řešení
 3. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Kilogram je tisíc gramů a minuta je 1/60 hodiny.

  příklad na maturitu - řešení
 4. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Gram je tisícina kilogramu, decimetr je 100 milimetrů a sekunda je 1/3600 hodiny.

  příklad na maturitu - řešení
 5. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Gram je tisícina kilogramu, hodina je 60 minut a decimetr je 100 centimetrů.

  příklad na maturitu - řešení

Vyjadřování neznámé ze vzorce

 1. Vyjádřete t.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 2. Vyjádřete v.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 3. Vyjádřete m2.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 4. Vyjádřete k.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 5. Vyjádřete t.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 6. Vyjádřete a'.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 7. Vyjádřete P2.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
Doporučujeme obchod s učebnicemi - UcebniceMapy.cz

Spolehlivý obchod s největším výběrem učebnic pro základní a střední školy.

Goniometrie, trigonometrie

 1. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Využijeme poznatku cotg²x = 1/tg²x.

  příklad na maturitu - řešení
 2. Řešte v intervalu <0; 2π>.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 3. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
  příklad na maturitu - řešení
 4. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
  příklad na maturitu - řešení
  příklad na maturitu - řešení


  příklad na maturitu - řešení
 5. Pokud cos(x) = L, čemu se rovná 1/tg²(x)?

  Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

Mocniny, odmocniny

 1. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 2. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 3. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 4. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 5. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 6. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 7. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 8. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

Nerovnice

 1. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
  příklad na maturitu - řešení

  příklad na maturitu - řešení

Logaritmy

Pozor. Podmínky nejsou určovány, ale při vypočítání výsledku se na ně bere ohled!

 1. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  příklad na maturitu - řešení
 2. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

  Nemá řešení.

 3. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

  Vzhledem k podmínkám platí pouze x = 2.

 4. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 5. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 6. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 7. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 8. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

  Podmínky:

  příklad na maturitu - řešení

  příklad na maturitu - řešení
  příklad na maturitu - řešení
 9. příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
Doporučujeme obchod s učebnicemi - UcebniceMapy.cz

Spolehlivý obchod s největším výběrem učebnic pro základní a střední školy.

Geometrie

 1. Objem kvádru je 250 dm3. O kolik dm3 se zmenší jeho objem, pokud každou z jeho stran zkrátíme o 20 %?

  Zobrazit/skrýt řešení

  Délka každé strany klesne na 80 %. Tedy:
  V1 = 0,8a ∙ 0,8b ∙ 0,8c = 0,83abc = 0,512abc
  Nový objem tvoří 51,2 % objemu původního, což je 0,512 ∙ 250 dm3 = 128 dm3.
  Objem se tedy zmenšil o (250 − 128) dm3 = 122 dm3.
  Stručně a jasně zapsáno:

  příklad na maturitu - řešení

Analytická geometrie

 1. Na ose y najděte bod Q, který má od bodu P [-4; 3] vzdálenost 5.

  Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení

  Obě řešení jsou platná. Dostáváme tak 2 body.

  příklad na maturitu - řešení

  Jde vlastně o průsečík kružnice (x + 4)² + (y - 3)² = 25 s osou y.

  příklad na maturitu - řešení

Funkce

 1. Určete definiční obor funkce.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 2. Určete definiční obor funkce.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Jmenovatel bude vždy různý od nuly. Budeme se tedy zabývat čitatelem. Výraz pod odmocninou musí být větší nebo roven 0 a argument logaritmu musí být kladný.

  příklad na maturitu - řešení
 3. Určete definiční obor funkce.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Argument logaritmu musí být kladný.

  příklad na maturitu - řešení
 4. Určete definiční obor a obor hodnot funkce.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Fukce je definovaná pro všechna reálná čísla. Definiční obor tedy je D(f) = (−∞; ∞).
  Hodnota funkce bude vždy kladná. Přičtená dvojka na začátku posune graf funkce o 2 nahoru na ose y. Obor hodnot tedy je H(f) = (2; ∞).

  příklad na maturitu - řešení
 5. Určete definiční obor funkce.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 6. Určete definiční obor a obor hodnot funkce.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení

  Arctg má definiční obor R. Uděláme tedy podmínku jen pro samotnou odmocninu.
  Ta musí být větší nebo rovna nule. Jmenovatel je vždy kladný, tudíž:

  příklad na maturitu - řešení
  příklad na maturitu - řešení

  příklad na maturitu - řešení
 7. Určete inverzní funkci k funkci

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 8. Určete definiční obor funkce.

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 9. Určete inverzní funkci k funkci

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 10. Určete inverzní funkci k funkci

  příklad na maturitu - řešení Zobrazit/skrýt řešení
  příklad na maturitu - řešení
 11. Určete předpis pro lineární funkci, která prochází body A [2; 6] a B [-5; -15].

  Zobrazit/skrýt řešení

  Předpis lineární fukce je y = px + q.
  Dosadíme souřadnice bodů do této rovnice.

  příklad na maturitu - řešení

  příklad na maturitu - řešení
 12. Určete předpis pro lineární funkci, která prochází body K [-4; 4] a L [-22; -14].

  Zobrazit/skrýt řešení

  Předpis lineární fukce je y = px + q.
  Dosadíme souřadnice bodů do této rovnice.

  příklad na maturitu - řešení

  příklad na maturitu - řešení
 
 

Nahoru ↑

TOPlist
Na rozcestník