MATURITA Z MATEMATIKY

Příklad na den

Facebooková stránka

Matematika – úvod  >  Maturita z matematiky  >  Příklady na den  >  PŘÍKLAD NA DNEŠNÍ DEN — 23. března 2014

PŘÍKLAD NA DNEŠNÍ DEN — 23. března 2014

Napište paramatrické rovnice přímky procházející bodem C a rovnoběžné s příkou AB.
A [-1; 1], B [2; -3], C [1; 5].

 

Zobrazit/skrýt řešení
 

Rovnoběžné přímky mají stejný směrový vektor (jeden vektor je násobkem druhého).

Směrový vektor přímky AB:  B - A = (3; -4).

Rovnoběžná přímka má stejný vektor a prochází bodem C, její parametrická rovnice je:

řešení příkladu

Diskuse k příkladu

 
 

Nahoru ↑

TOPlist