CIZÍ SLOVA

Význam cizích slov

Dedukce

vývod, závěr, odvozování jednoho výroku z jiných na základě pravidel závěru

explicitní, explicite (lat.)

výslovně, jasně, zřetelně

indiferentní, indiference

neurčitost, neúčinnost, nerozhodnost, lhostejnost, nezúčastněnost, netečnost

implicitní

nevyvinutý, nerozvinutý

indukce

úvod, uvedení

insuficientní, insuficience

nedostatečnost, nedostatečný výkon, neschopnost selhání

konsekvence

důslednost, důsledek, následek, setrvalost, vytrvalost, věrnost zásadám, cílevědomost

konsolidace

ob. zajištění, upevnění, zpevnění, ustálení, sjednocení; ekon. přeměna krátkodobých úvěrů na dlouhodobé

latence

skrytost, utajenost, skrytý průběh některých chemický, fyzikálních nebo fyziologických dějů; průběh něčeho bez vnějších příznaků nebo změn

lascivní, lascivita

necudnost, nemravnost

observace

pozorování, vnímání; odborné sledování děje nebo skutečnosti; pártání

prezerva

konzervovaný výrobek s omezenou trvanlivostí, polokonzerva

simplexní, simplex

jednoduché, nesložené slovo

solventní

schopný plnit peněžité závazky; schopný platit

symbióza

soužití různorodých organismů k oboustrannému prospěchu

validace, validní

uznání platnosti smlouvy, dokumentu; platný, právoplatný

Nahoru ↑

TOPlist