MATURITA Z ČEŠTINY

Řešené maturitní testy z češtiny

Facebooková stránka

Čeština – úvod  >  Maturita z češtiny

VÝSLEDKY TESTU Z ČEŠTINY 2014

Zadání: © Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2014
zadání úlohy 1

D; jazykolami  →  jazykolamy

zadání úlohy 2-4 zadání úlohy 2

C

zadání úlohy 3

D

zadání úlohy 4

B; oslovujeme a voláme 5. pádem (Jak správně oslovovat)

zadání úlohy 5

D; V A) chybí čárka před „zapište si,…“, v B) je navíc čárka před „a rozhodni se,…“, v C) chybí čárka před „nás hned…“.

zadání úlohy 6-8 zadání úlohy 6

B

zadání úlohy 7

A

zadání úlohy 8

A

zadání úlohy 9

D; Ani nemusím znát název a celý děj díla, a z první věty je zřejmé, že jde o dílo pojednávající o období komunismu.

zadání úlohy 10

A; Trochu by mohlo svádět C), ale první věta praví, že Petr ze 4. B vyhrál celou soutěž, za to druhá říká, že vyhrál pouze v rámci 4. B, celkově první ale být nemusel.

zadání úlohy 11-15 zadání úlohy 11

C

zadání úlohy 12

B; nebyly  →  nebyli

zadání úlohy 13

D

zadání úlohy 14

B; expresivní výraz je výraz citově zabarvený, jadrný

zadání úlohy 15

N  N  N  N

zadání úlohy 16

A  N  N  N;
16.2  Pohrdá kým čím – bývalými členy skupiny, na 7. pád nelze navázat pád 3.
16.3  Vypuštěním vložené věty dostáváme větu, která nedává příliš smysl. Alepoň bez kontextu.
16.4  Upozorňujeme vás na, nikoli o.

zadání úlohy 17

E  D  A  C  B

zadání úlohy 18

A  N  N  A 

zadání úlohy 19-23 zadání úlohy 19

N  N  A  N 

zadání úlohy 20

A; samy (sobě)  →  sami (sobě)

zadání úlohy 21

B; banální (jednoduchý, triviální, primitivní), bizarní (zvláštní, neobvyklý)

zadání úlohy 22

C; Autobiografie je sloh, ve kterém autor popisuje svůj život; to uvedený text určitě není.
Na odbornou studii to není dost odborné. Není tam nic, co by laik nemohl vstřebat. Ta to tedy také není.
Fejeton také ne, nesplňuje to prvky tohoto slohového útvaru.
Zbývá tedy populárně naučná publikace.

zadání úlohy 23

A; Abychom mohli správně odpovědět na tuto otázku, musíme holt vědět, kdo kdy žil; nebo to tipnout :-)
V tomto případě to tak těžké není, protože kromě Karla Čapka (který se s ním tedy mohl potkat) žili zbylí zmínění výrazně dříve.
Albert Einstein (1879—1955)
Karel Čapek (1890—1938)

zadání úlohy 24

C; zaměřit; Co bylo důležité? Zaměřit se.

zadání úlohy 25

B; A) rozumější   → rozumnější, C) nato   → na to, D) dobili   → dobyli, nato   → na to

zadání úlohy 26-28 zadání úlohy 26

A; když je něco nekonečně vzdálené, tak to zřejmě není blízko

zadání úlohy 27

C

zadání úlohy 28

A

zadání úlohy 29-31 zadání úlohy 29

C; podvodným (přídavné jméno), prostřednictvím (předložka), nadaným (přídavné jméno)

zadání úlohy 30

C

zadání úlohy 31

D

zadání úlohy 32

B; A) smlouv   → smluv, C) dvouch   → dvou, D) kalhoty   → kalhotami

DISKUSE K ŘEŠENÍ

MATURITNÍ TESTY 2013

TEST – jaro Zadání a kompletní řešení »

ILUSTRAČNÍ TEST Zadání a kompletní řešení »

 
 
 

Nahoru ↑

TOPlist