Seznam brouků

 1. chrobák jarní (Trypocopris vernalis)
 2. chrobák lesní (Anoplotrupes stercorosus)
 3. chroustek letní (Amphimallon solstitiale)
 4. kohoutek černohlavý (Oulema melanopus)
 5. kovařík šedý (Agrypnus murinus)
 6. křivonožec polokřídlý (Valgus hemipterus)
 7. mandelinka nádherná (Chrysolina fastuosa)
 8. mandelinka topolová (Chrysomela populi)
 9. mrchožrout obecný (Silpha obscura)
 10. páteříček žlutý (Rhagonycha fulva)
 11. pestrokrovečník včelový (Trichodes apiarius)
 12. potápník vroubený (Dytiscus marginalis)
 13. potemník moučný (Tenebrio molitor)
 14. střevlík fialový (Carabus violaceus)
 15. tesařík obecný (Stictoleptura rubra)
 16. tesařík piluna (Prionus coriarius)
 17. tesařík pižmový (Aromia moschata)
 18. zlatohlávek tmavý (Oxythyrea funesta)
 19. zlatohlávek zlatý (Cetonia aurata)