BIOLOGIE

Gen, alela, genom, genotyp, fenotyp

Fotografie Termíny a pojmy Kapitoly z biologie Zajímavosti z biologie

Kapitoly z biologie  >  Genetika – úvod

GENETIKA – úvod

Genetika je věda, která zkoumá dědičnost a proměnlivost.

dědičnost  —  schopnost organismů, díky níž potomci získávají některé vlastnosti svých rodičů
proměnlivost  —  určitá míra odlišnosti potomků od svých rodičů; je dána kombinací vlastností obou rodičů, vnějšími faktory a mutacemi


Gen – co to vlastně je?

Říká se: „Má to v genech“, „Geny nezapřeš.“, „Geny klackem nevymlátíš.“
Skoro každý to již někdy slyšel. Se správnou odpovědí na otázku, co je gen, je to ale už horší.

Gen je malý kousek DNA, který „nese“ nějakou informaci. Například jakou barvu mají mít oči.

 
Alela

Alela je druh (forma) určitého genu. Máme gen pro barvu očí. Ten se vyskytuje v několika formách – alelách;
podle barvy (hnědá, modrá, zelená).

 

V genu je informace uložena jako pořadí nukleotidů. Nukleotid je chemická sloučenina (základní stavební prvek DNA).
Jejich konkrétní pořadí pak „říká“ nějakou informaci.

Soubor všech genů organismu se nazývá genom. Člověk má kolem 20 000 genů, které jsou funkční.
Nefunkčních genů, tzv. pseudogenů (zbytky genů) má člověk dalších asi 20 000.

Genotyp, fenotyp

Genotypem rozumíme soubor konkrétních genů (alel) organismu.

 

Fenotyp je pak projev genů. To, jak vypadáme.
Na fenotypu se podílí samozřejmě genotyp, ale i prostředí, ve kterém žijeme.

 

Nahoru ↑

TOPlist