∇ nabla – čeština

Úvod > Čeština – články > Čeština – státní maturita > Ilustrační test 2013 — řešení

Připojte se k facebookové stránce Maturita z češtiny.

 

Ilustrační test 2013 — řešení (Vyřešeno 16 úloh.)

Úloha číslo 1
Zadání
Zadání první úlohy
Řešení

Syrového, nikoli sirového.
Ve slově syrový píšeme y, je to vyjmenované slovo.

Správná odpověď je B.

Úlohy číslo 2–4
Zadání
Výchozí text k úlohám 2–4
Zadání druhé úlohy
Řešení

Rozčarování je vlastně zklamání. Lidé si vojska vysnili jinak, než jaká byla ve skutečnosti. To je zklamalo. Správná odpověď je tedy B.

Zadání
Zadání třetí úlohy
Řešení

Pokud pomineme historické okolnosti a budeme se řídit pouze jazykovým citem, tak nejvíce k textu sedí věta označená písmenem A, protože jde o popis nějaké obývané oblasti (jsou tam chalupy). Ty se vyskytují na vesnici.

Můžeme postupovat také tak, že věty označeny písmeny C a D tam nesedí. Mají jiný kontext. Těžko bylo pro Husity překážkou, že chalupy byly nízké. A pokud je řeč o neprůchozích hvozdech, nedává smysl v následující větě najednou mluvit o nízkých chalupách.

Věta označená písmenem B to také nebude, protože porovnávat vzhled krajiny podle nízkých chalup je podivné.

Zadání
Zadání čtvrté úlohy
Řešení

Komplikovaly (ty armády; armáda podle vzoru žena), nikoli komplikovali.
Začaly (ty armády; armáda podle vzoru žena), nikoli začali.

Úlohy číslo 5–6
Zadání
Výchozí text k úlohám 5–6
Zadání páté úlohy
Řešení

Vsuvka se odděluje čárkami, pokud je z věty vyjmuta, věta i tak dává smysl. Ta to tedy nebude.

Přístavek se také většinou odděluje čárkami a má tu fuknci, že doplňuje/vysvětluje předchozí. Pokud ho vyjmeme, věta bude mít stále smysl. Ten to tedy také nebude.

Zápletka to také není, jelikož by se část po pomlčce dala označit i jako rozuzlení, což je vysvětlení zápletky, nikoli však zápletka sama.

Zbývá tedy zdůraznění pointy. Vidíme, že slova za pomlčkou jsou vyvrcholením celé bajky. Zdůrazňují to, co se bajka snaží říci. Správná odpověď je tedy A.

Zadání
Zadání šesté úlohy
Řešení

Správná odpověď je A. Zhrzený totiž znamená potupený, pohrdaný, zklamaný.

Úlohy číslo 7–8
Zadání
Výchozí text k úlohám 7–8
Zadání sedmé úlohy
Řešení

Slang je charakteristická mluva pro určitou skupinu lidí (puberťáci, sportovci, …), které nemusí rozumět každý rozumět. V textu je rozumět všemu, slang to tedy není.

Nejde ani o archaické (zastaralé, málo používané) či knižní (specifické, ne běžně užívané) výrazy.

Zbývají tedy prvky obecné češtiny. Jsout to nespisovné výrazy, které se běžně užívají.

Správná odpověď je D.

Zadání
Zadání osmé úlohy
Řešení

Ve větě označené písmenem B.

Prvky výčtu (značky aut) se oddělují čárkou. Před spojkou ale musí být čárka. Před slovem co musí být čárka, jelikož jím začíná vedlejší věta.

Úlohy číslo 9–12
Zadání
Výchozí text k úlohám 9–12
Zadání deváté úlohy
Řešení

A) O tom, že základní složkou zemního plynu je 90% methan není v textu zmínka. Tuto interpretaci tedy text určitě nepřipouští.

B) Tato věta koresponduje s textem, protože v něm je také psáno o rozhodnutí řešit problém s plynem.

C) Předchozí text nic neříká o tom, že by se turisté bráně vyhýbali. Ve skutečnosti je bude spíše lákat. Tato interpretace také není v souladu s textem.

D) Zda lidé tušili či netušili, že bude plyn hořet dlouho, to v textu není.

Zadání
Zadání desáté úlohy
Řešení

A) Tato možnost to není, protože v této větě jsou vynechána slova nejen že. Pak následuje věta s ale na začátku, která navíc na větu předchozí příliš nenavazuje (díky vynechanému nejen že).

B) Tato možnost to je. Slovo nejenže má stejný význam jako nejen že. Slova Ten má z předchozího textu jsou nahrazena spojením který má, ale to význam nemění.

C) Tato možnost to není. První věta obsahuje „bachratou“ slovní konstrukci. A troufám si tvrdit, že v tomto případě je slovo obsahující z gramatického hlediska špatně zvoleno.

D) Opět podivná slovní kontrukce, nadbytečné užití slova ten (zároveň obsahuje…)

Zadání
Zadání jedenácté úlohy
Řešení

Díky (komu/čemu) odpovídá kvůli (komu/čemu). Správná odpověď je A.

Zadání
Zadání dvanácté úlohy
Řešení

Omyl, tedy nedopatření. Správná odpověď je A.

Úlohy číslo 13–15
Zadání
Výchozí text k úlohám 13–15
Zadání třinácté úlohy
Řešení

Jak tuto otázku zodpovědět pouze pomocí znalostí a citu pro jazyk český, nevím. Jelikož se však v textu mluví o protektorovi, bude se text vztahovat nejspíše k období druhé světové války (Protektorát Čechy a Morava – území okupované Němci od roku 1939 do roku 1945). A jelikož se v textu mluví o smrti protektora, nejspíš se jedná o rok 1942, kdy po atentátu umírá říšský protektor Reinhard Heydrich.

Správná odpověď je tedy B.

Zadání
Zadání čtrnácté úlohy
Řešení

Z textu je patrná atmosféra tíživé situace a mužova obava (z prozrazení).

Správná odpověď je tedy jednoznačně A.

Zadání
Zadání patnácté úlohy
Řešení

Obraznost je jazykový útvar, kdy popisujeme něco na základě podobnosti s něčím.

15.1  Rozhořelou tváří – popis červených tváří, podobnost s ohněm nebo s něčím (do ruda) rozpáleným; obraznost se tedy zde uplatňuje. Správná odpověď je ANO.

15.2  Tanečních kroků – zde se není použita žádná podobnost; obraznost se tedy neuplatňuje. Správná odpověď je NE.

15.3  Mráz mi projel páteří – popis tzv. mrazivého pocitu, který se dá popsat tak, jako by člověka na chvíli ofoukl vzduch s teplotou pod bodem mrazu; obraznost se zde uplatňuje, protože je použita podobnost, přirovnání. Správná odpověď je ANO.

15.4  Přistehnutými rukávy – popis nehotových rukávů. Není zde přirovnání, obraznost se neuplatňuje. Správná odpověď je NE.

Úloha číslo 16
Zadání
Zadání šestnáct úlohy
Řešení

16.1  ANO. Procentuální hodnoty Česka se nejvíce podobají procentuálním hodnotám Slovenska.

16.2  NE. První část tvrzení, že počet zaměstnaných lidí v Maďarsku a Polsku je sice nesrovnatelný, je sice pravdivá, ale druhá část již ne. Struktura zaměstnanosti podobná není. Podíl zaměstnaných lidí v zemědělství je totiž v Polsku více jak dvojnásobný, než v Maďarsku, což je poměrně velký rozdíl.

16.3  NE. Tvrzení je vyvráceno u Česka a Slovenska. Slovensko má podíl zaměstnaných ve službách vyšší (59,3 % proti 58,6 % Česka), ale v průmyslu má podíl nižší (38,3 % proti 39,3 % Česka), což je v rozporu s tvrzením.

16.4  ANO. První část tvrzení je pravdivá, 39,3 % je opravdu nejvyšší hodnota, co se podílu zaměstnaných lidí v průmyslu týká. Druhá část tvrzení je také pravdivá, protože hodnota 58,6 % (podíl lidí pracujících v Česku ve službách) je opravdu druhou nejnižšní hodnotou v daném sloupci.

Zadání: © Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT), 2013

http://www.novamaturita.cz/ilustracni-testy-2013-1404036283.html

Vytisknout stránku »
 
FB
Twitter
TOPlist