∇ nabla – čeština

Čeština – jak správně mluvit a psát

Úvod > Čeština – články > Plazma, sperma, dogma, …

Plazma, sperma, dogma, …

Jak skloňovat slova středního rodu zakončená na -ma si ukážeme na konkrétních příkladech.
Skloňování (u všech pádů najednou) neodpovídá žádnému vzoru.

Skloňování slova plazma

Plazma je plyn obsahující elektricky nabité částice (ionty) – například plamen ohně nebo blesk.
Vedle pevného, kapalného a plynného, se jedná o skupenství látky (4. skupenství látky).

Plazma je však i nažloutlá kapalná složka krve.
V tomto významu je slovo plazma rodu ženského a skloňuje se podle vzoru žena (vizte dále).


Skloňování slova plazma ve významu ionizovaného plynu (rod střední)
Jednotné číslo Množné číslo
1. pád (kdo, co?) plazma plazmata
2. pád (koho, čeho?) plazmatu plazmat
3. pád (komu, čemu?) plazmatu plazmatům
4. pád (koho, co?) plazma plazmata
5. pád (oslovujeme, voláme) plazma plazmata
6. pád (o kom, o čem? plazmatu plazmatech
7. pád (kým, čím?) plazmatem plazmaty

Stejně se skloňují slova sperma, dogma, klima a další.
Skloňování slova plazma ve významu složky krve (rod ženský)
Jednotné číslo Množné číslo
1. pád (kdo, co?) plazma plazmy
2. pád (koho, čeho?) plazmy plazem
3. pád (komu, čemu?) plazmě plazmám
4. pád (koho, co?) plazma plazmy
5. pád (oslovujeme, voláme) plazmo plazmy
6. pád (o kom, o čem? plazmě plazmách
7. pád (kým, čím?) plazmou plazmami

Přídavné jméno od slova plazma (střední i ženský rod) je plazmatickáplazmová.
Mají stejný význam. Někde se však ustálil první tvar a někde tvar druhý – např.
plazmatická membrána, ale plazmová televize.

FB
Twitter
TOPlist