∇ nabla – čeština

Čeština – jak správně mluvit a psát

Úvod > Čeština – články > Jak psát stupně (Celsia)

Jak psát stupně (Celsia)

Obecné pravidlo je, že jednotky píšeme vždy s mezerou za danou hodnotu.
Pokud se však jedná o přídavné jméno, sázíme jednotky hned za předchozí
slovo (hodnotu).

3 ° (tři stupně)
3° (třístupňová, 3stupňová)

 

Stupeň Celsia je jednotka, která má značku °C.
Písmeno C sázíme ke znaku pro stupně bez mezery.

27 °C (dvacet sedm stupňů Celsia)

 

Pokud bychom napsali značku pro stupně Celsia hned za číslo (bez mezery),
dostali bychom přídavné jméno, které zřejmě není z gramatického hlediska
správné („dvacetisedmistupňocelsiový“).

Základní jednotka teploty však není stupneň Celsia, ale kelvin (ne stupeň Kelvina).
Název této jednotky píšeme s malým počátečním písmenem (kelvin), značku píšeme
velkým písmenem (K) a jméno pána, podle kterého je tato jednotka pojmenována,
píšeme samozřejmě velkým počátečním písmenem (Kelvin, vlastním jménem William Thomson).

Slovo „Celsia“ píšeme vždy s velkým počátečním písmenem, protože vlastně říkáme,
že se jedná o stupně (stupnici) pana Celsia (Anders Celsius). Není to tedy celsius jako je
v případě základní jednotky kelvin, ale stupneň (pana) Celsia.

FB
Twitter
TOPlist